Translate

12 Ekim 2012 Cuma

satranç eğitiminde pinokyonun yeri...

Kreşte satranç derslerimiz var, Berna hanım öğretmenimiz. Tabi ki hiç anısız olur mu? Bizim bıdığa verilmiş olan ev ödevi piyonu boyarken kızım bu ne? dedim, cevapla alkış yapmayı planlar şekilde havaya kalkmış ellerim neşeyle çırpınmaya başladı...pinokyo demez mi? Kim öğretti kızım dedim Berna öğretmenim dedi. Anladım ki bizim minişko piyona pinokyo diyor.... Şimdi de gelelim fasülyenin faydalarına: Bazı besinler vardır her derde deva olarak gösterilir. Satranç oyunu da öğrenci gelişimine yapmış olduğu katkılar bakımından sanki mucizevî bir araç gibidir. Yeni eğitim anlayışındaki çoklu zekâ kavramına uygun olarak çocuğun gelişimine o kadar olumlu katkı yapıyor ki bunun farkına varabilen veliler öğrencilerini tuttukları gibi soluğu satranç kulüplerinde alıyorlar. Seçmeli ders olarak okullarımızda okutulmaya başlanan dersin önündeki en önemli engel ise bu konuda yeterli birikime sahip olmayan öğretmenlerden dolayı bu dersin okullarda seçilmemesidir. Günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel bir spor olan satranç, çocuğu hayata hazırlamada ve hayatla bağ kurmasında son derece kullanışlı bir araçtır. Vasikov “ Satranç büyük hayatın küçük modelidir” diyerek satrançla gerçek hayat arasındaki benzerlikleri vurgulamıştır (Kulaç, 2005). Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan satrançta işin çoğunu öğrenciler yapar. Öğrenciler beyinlerini kullanırlar, fikirleri düşünürler, problemleri çözerler ve ne öğrendilerse anında uygularlar. Satranç öğrenme hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir. Bu açıdan satrancın etkin öğrenmede önemli bir araç olduğu söylenebilir. Satrançla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre: 1. Bireylerin kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. 2. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. 3. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. 4. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. 5. ‘’ Kendine güven ‘’ duygusu aşılar ve bunu geliştirir. 6. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. 7. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. 8. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. 9. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir, ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. 10. Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. 11. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. 12. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. 13. Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. 14. Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. 15. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. 16. Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, çocuklarımızın geleceğini önemsiyorsak artık anasınıfı döneminde eğitimine başlanan satranç ile onları tanıştırmak bir zorunluluk olmaktadır. kaynak:internet link:http://blog.milliyet.com.tr/egitimde-satrancin-onemi/Blog/?BlogNo=66107

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder